Vormdesign vormgeving websites consultancy verpakkingen
Vormdesign

 

 

Vormdesign Case Brandweer

Opdrachtgever: Brandweer Zoetermeer EBD 2002
Doelstelling brainstormsessie:
Het toetsen van de mogelijkheden voor Brandweer Zoetermeer met het medium inter/intra en extranet.

1. Via een brainstormsessie duidelijkheid krijgen wat men wil
2. Inzicht krijgen wat er op dat moment aan brandweer sites op het net aanwezig waren
3. Eigen site vormgevingsvoorstellen
4. Uiteindelijk presentatie (aparte pagina)

 

Agenda brainstormsessie:

 • Introductie deelnemers aan sessie
 • Kleine analyse van andere brandweersites
  Enkele voorbeelden van bestaande brandweersites en deze kort doorspreken. Wat voor informatie bieden deze sites en voor wie is die bedoeld.
 • Het benoemen van het doel, visie en missie van Brandweer Zoetermeer
  Blussen van branden, bijstaan bij calamiteiten en voorlichting en preventie van branden en calamiteiten.
 • Wie zijn de doelgroepen
  de brandweer, de ondernemers, de burgers, het onderwijs.
 • Welke taken kan met internet worden uitgevoerd
  bv preventie voorlichting, vereenvoudigen interne communicatie, interactieve communicatie met derden zoals vrijwilligers, actieve communicatie naar de gebruikers bv in de vorm van een nieuwsbrief.
 • Mogelijkheden vaststellen en randvoorwaarden bepalen
  afgeschermde site, wie heeft er toegang , interne/externe nieuwsbrieven, technische voorwaarden, verantwoordelijkheid van beheer en kwaliteit
 • Vormkeuze
 • Vaststellen voorlopige conclusie
  website: ja/nee
  koppeling naar backoffice: ja/nee

Website opbouw via algehele info of via doelgroepen
vormkeuze
actieve betrokkenheid van derden zoals vrijwillgers
actieve benadering van doelgroepen dmv nieuwsbrieven
koppeling naar back-office
bepaling verantwoordelijkheid quq beleid, onderhoud en kwaliteit.

 • Werkgroepen voorstel
  groep 1 : realisatie website
  groep 2 : realisatie content
  groep 3 : onderzoek koppeling interne/externe communicatie via website
 • Stappenplan + to do list

 

Informatiestroom

Statisch
Informatie die weinig veranderd. Dit kan doormiddel van posters, brochures, website, html-mailing

Dynamisch
Informatie die veel veranderd, zoals:

 • nieuws
 • vacatures
 • nieuwsbrieven
 • internet informatie/communicatie

 

Deze informatie kan worden aangepast:

 • handmatig
 • via een CMS (Content management Systeem)
 • direkt via de website worden ingevoerd.
 

Indeling van de informatie naar doelgroep

De brandweer

 1. Korps en kazerne
 2. Routebeschrijving
 3. Organogram
 4. Medewerkers
 5. Feiten & cijfers
 6. Vacatures
  Openstaande vacatures
  Open sollicitatie
  Opleiding
  Vrijwillige vuurkeien gezocht!
 7. Heeft u een vraag?

 

Doelgroepen:

Ondernemers

 1. Vergunningaanvraag
 2. Brandveiligheid in de horeca
 3. Rampenbestrijding
 4. Handhaving
 5. Bedrijfshulpverlening
 6. Personeelsvoorlichting
 7. Heeft u een vraag?

 

Burgers

 1. Wat te doen bij brand
 2. Het gebruik van een rookmelder
 3. Brandveilig BBQ-en
 4. Brandveilig met de open haard
 5. Hoe vieren we brandveilig de feestdagen?
 6. Waar en hoe plaats ik een rookmelder?
 7. Waarom een brandblusser in huis?
 8. Wanneer moet ik een gebruiksvergunning aanvragen?
 9. Aanvragen vergunnungen
 10. Heeft u een vraag?

 

Onderwijs

 1. Brandweerbieb
 2. Scripties en schoolopdrachten
 3. Jeugdbrandweer
 4. Brandweervoertuigen
 5. Puzzel
 6. Kleurplaat
 7. Wist je dat?
 8. Informatiepakket voor scholen
 9. Met de klas naar de brandweer
 10. De brandweer in de klas
 11. Heb je een vraag?

 

Nieuws

Nieuwsitems + optie archief

Links

Brandweergerelateerd
   Nederlands Instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Nibra)
   Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB)
   Brandweer.nl
   Brandweerwinkel.nl
   ...
Gemeentelijk
   Gemeente Zoetermeer
   Politie Zoetermeer
   ...
Hulpverlening
   Brandwonden.nl

Kontakt

 1. tel/fax/e-mail
 2. Routebeschrijving

 

Intranet

 • forum/messageboard
 • agenda
 • verslagen
 • vacatures
 • arbodienst/arts
 

Bestaande brandweer sites

Overzicht van websites van en over de brandweer in Nederland

 


 

Vormgevings voorstellen

Uitgaande van de voorlopige conclusie uit de brainstormsessie is er een beeld neergezet. Door deze voorstellen zou de opdrachtgever visueel inzicht krijgen hoe zijn site eruit kan komen te zien. Tevens zijn in de voorstellen content suggesties bijgevoegd. Dit alles om een zo breed mogelijk vlak te creëren waarop de klant zijn keuze kan maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormdesign is een reclame designbureau. U kunt bij ons terecht voor ontwikkeling, vormgeving en realisatie van concepten, produkten, marketingconsultancy, verpakkingsconsultancy en reclame uitingen