Het weer in de kunst
Maart 2004

Een diavoorstelling over de rol van weersverschijnselen in westerse beeldende kunst

De natuurlijke omgeving in het algemeen, en het weer in het bijzonder, is van grote invloed op de ontwikkeling van de cultuur en een bepaald gebied.
Zo is de verscheidenheid aan culturen op aarde voor een niet onbelangrijk deel toe te schrijven aan klimatologische omstandigheden. In de westerse cultuur is met de Verlichting in het einde van de achttiende eeuw een mensbeeld ontwikkeld waarin autonomie en zelfontplooiing centraal staan.

Het inzicht groeide dat de mens als redelijk denkend wezen ook een uniek vermogen tot expressie had. Daarmee begon de persoonlijke belevingswereld van kunstenaars een rol te spelen in de kunstbeoefening en ontstond in de kunst een meer associatieve inhoud. Kunstenaars gingen omgevingselementen, waaronder weersverschijnselen, in hun werk gebruiken als metafoor voor het onbenoembare en voor eeuwigdurende verandering. Maar het kunstwerk zelf werd tegelijkertijd een ode aan mendelijke aanwezigheid.

in deze kleurrijke diavoorstelling zal de spreker zeer uiteenlopende uitingen van beeldende kunst laten zien, reikende van de middeleeuwen tot in onze tijd.
U zult naast meer en minder bekende schilderijen ook andere kunstuitingen, zoals objekten, installaties en landscape art projekten te zien krijgen, waarbij een kunstbeschouwende en weerkundige toelichting wordt gegeven. Daarbij zal in een aantal gevallen worden bekeken of het algemeen weersverschijnsel 'klopt' met de werkelijkheid. Naast dia's van de kunstwerken worden ook dia's van relevante weersverschijnselen getoond.

Kortom een wonderlijke lezing over werkelijkheid en interpretatie, over waarneming en weergave, over afbeelden en uitbeelden. Over hoe ongemerkt weer, wind en wolken in de meeste kunstwerken een zekere rol blijken te spelen.

 

Lezing en diapresentatie over- het weer in de kunst

Op vrijdag 19 maart wordt er in de voormalige 'Samen op Weg" kerk in Nieuwolda, Hoofdstraat 45, een lezing en diapresentatie gehouden over -het weer in de beeldende kunst-door Peter-Paul Hattinga Verschure.

Peter-Paul Hattinga Verschure is beeldend kunstenaar en weerdeskundige, docent tekenen, schilderen en kunstbeschouwing aan een Centrum voor de Kunsten in zijn woonplaats Deventer, waar hij ook zijn atelier en observatorium heeft.
Hij is aktief als redacteur 'Optische Verschijnselen' bij het maandblad ' Weerspiegel' van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie.

In verband met de organisatie is het gewenst te reserveren.

Plaats: Atelier: Yvonne Struys-voormalige 'Samen op Weg' kerk
Hoofdstraat 45 Nieuwolda
Tijd: 19.00- 21.30
Entree: E 6,=
Tel: 0596-542926 of 06-5153 6757

 

Vorige lezingen: