Lezingen en uitvoeringen in het Atelier: Voormalige ”Samen op weg ” kerk

Yvonne Struys

Lezing: “Naar IJS op Groenland en VUUR op IJsland."

Zaterdag 2 maart om half 8 geeft Bert Veeman, medicus, natuurbeschermer en fotograaf een lezing in het atelier van Yvonne Struys.

“Via Jan Mayen naar ijs op Groenland en vuur op IJsland”

“Na een lange bootreis dwars over het noordelijk deel van de Atlantische oceaan een moeizame landing op het ongenaakbare Jan Mayen, ook wel Duivelseiland genoemd, omdat het doorgaans schuil gaat onder storm en mist.

Dan verder pal westwaarts in een vliegende storm naar de grootste ijsvoorraad op het noordelijke halfrond: Groenland. De barre oostkust blijkt zo verpakt in een enkele kilometers brede zone drijfijs, dat pas na enkele dagen zoeken een toegang wordt gevonden tot een fjord vol imposante ijsbergen.

Tot slot doorvaren naar IJsland waar overal- voormalig- vulkanisch vuur de bodem laat schitteren in vele vormen en tinten. Een tocht door de woeste binnenlanden langs enkele highlights op dit prachtige eiland”.

Tevens worden er werken geëxposeerd gemaakt tijdens een werkperiode als “artist in residence” in Siglufjordur in het noorden van IJsland.

In verband met de beperkte ruimte is het gewenst te reserveren.
Plaats:
Atelier Yvonne Struys-voormalige “Samen op Weg” kerk.
Hoofdstraat 45 Nieuwolda

Tijd: Zaterdag 2 maart-19.30
Entree: € 10,= Incl:     koffie/thee
Tel: 0596-542926 of 06- 51 53 67 57
E-mail: Info@struys.nl

Concert: “LUCAN DUO”

De cellisten Anne Knappstein en Lucie Stepanova vormen het Lucan Duo.
Met 2 cello’s mooie muziek spelen, dat is hun doel.
Mooie muziek vind je overal; een romantisch lied van Brahms, of renaissance muziek van Orlando di Lasso, maar ook Piazzolla staat op het programma.
Het gevarieerde programma dat ze uitvoeren, is altijd een spannende reis door de muziekliteratuur. Van Haydn tot Dizzy Gillespie en van Sonate tot Ragtime.
Anne Knappstein geeft bij alle stukken een korte inleiding, die helpt bij het luisteren en dieper ervaren van de muziek.

Lucie Stepanova is geboren in Praag, waar ze op haar 4de jaar de eerste cellolessen kreeg.   Ze vervolgde haar opleiding aan het Conservatorium in Praag, Utrecht en Indiana (USA). Ze trad als solist op met vele ensembles en is regelmatig te zien in het Nederlands Symfonieorkest. Ze speelde in het Cello Octet Conjunto Iberico en vormt met pianiste Ksenia Kouzmenko een Duo, dat in heel Nederland  recitals geeft.

Anne Knappstein is geboren in Rotterdam, maar heeft ook lang in Winschoten gewoond.  Ze speelt vanaf haar 10de cello en wilde altijd in een groot Orkest spelen.   Die droom kwam uit, sinds 1994 is ze lid van het
Nederlands Symfonieorkest in Enschede.  Naast haar werk als orkestmusicus, maakt ze Muziektheater voor scholen.
Met pianiste Inge Lulofs speelde Anne vele concerten, waaronder de ook de succesvolle kindervoorsteling De Hemelse Wedstrijd. Juist de variatie in haar ‘werk’ vindt Anne zo interessant. In het orkest met 100 man en dan repeteren met het Lucan Duo, soms op dezelfde dag, ‘Heerlijk!!’

 

Atelier Concert.
Zondag 27 januari wordt in het atelier van Yvonne Struys een concert gegeven door twee cellisten verbonden aan het Nederlands Symfonieorkest te Enschede. De cellisten Anne Knappstein en Lucie Stepanova vormen het Lucan Duo.

De ruimte in het atelier is beperkt, vandaar de noodzaak om te reserveren.

Aanvang: 15.00 uur
Entree:      € 10,=
Incl: koffie/thee

Atelier voormalige “ Samen op Weg” kerk.
Hoofdstraat 45 Nieuwolda
Tel: 0596-/ 0651536757
Info@struys.nl

 

 

Trio Triversa

Concert: “De vergankelijkheid der liefde”

Trio Triversa: net even anders.
Zaterdag 25 februari 2012 om 19.30  wordt in het atelier van Yvonne Struys te Nieuwolda een concert gegeven met als titel “ De vergankelijkheid der liefde” door het Trio Triversa.

De veelzijdigheid van de piano, het frivole van de altviool en de vele mogelijkheden van de stem komen samen in het ensemble Triversa. Dit ensemble bestaat uit Anouk de Jong (piano),
Elsbeth de Jong ( altviool) en Judith Bouma (sopraan).

Deze drie eigenzinnige dames maken programma’s die verder reiken dan de traditionele concertvorm. Het trio besteedt veel aandacht aan het overbrengen van de muziek op het publiek en schrikt er niet voor terug de grenzen van muziek als kunst op te zoeken.
Zij geven een geheel eigen inslag aan hun optredens, door persoonlijke voorbeelden te geven, retorische vragen te stellen, verhalen en beeldende elementen toe te voegen.

Tijdens de concerten speelt Triversa in verschillende combinaties. Zij spelen bestaande, gearrangeerde en voor hen gecomponeerde werken uit diverse stijlperiodes. Dit levert een breed en speels repertoire op in een unieke combinatie van klanken.
Al deze ingrediënten worden verwerkt in een afwisselend programma, waarin de luisteraar van minuut tot minuut geboeid zal zijn.

 

 

 

Triversa heeft  verschillende concertprogramma’s op haar naam staan.
Enkele voorbeelden zijn de concertreeks “Vroege voorjaarsconcerten”,  “Verleiden en verleid worden”, en de concerten “In klanken en kleuren”.
In het project “NEXT” van de Oosterpoort, konden mensen kennis maken met “klassiek net even anders”. Deze concerten vonden plaats op bijzondere locaties, als studentenkamers, universiteiten en kroegen.

Momenteel werken zij aan een concertserie in verschillende galerieën in heel Nederland
“Muziek in de kunst”. Een boeiende combinatie van kunst die blijft bestaan en kunst die vervliegt.
Daarna loopt het programma “Triversa en liefdeshapjes”, waar niet alleen het oor maar ook de smaakpapillen worden gestreeld….

De ruimte in het atelier is beperkt, vandaar de noodzaak om te reserveren.

Zaterdag 25 februari 2012 om 19.30

Aanvang:        19.30
Entree:            € 12.50
Incl:                koffie/thee en taart    

Atelier: Voormalige ”Samen op weg ” kerk .
Hoofdstraat 45 Nieuwolda
Tel: 0596-542926/ 06 5153. 6757
info@struys.nl

 

 


 

Een overzicht van vorige lezingen:

 

xxx

 

Het weer in de kunst
Een diavoorstelling over de rol van weersverschijnselen in westerse beeldende kunst

De natuurlijke omgeving in het algemeen, en het weer in het bijzonder, is van grote invloed op de ontwikkeling van de cultuur en een bepaald gebied.
Zo is de verscheidenheid aan culturen op aarde voor een niet onbelangrijk deel toe te schrijven aan klimatologische omstandigheden. In de westerse cultuur is met de Verlichting in het einde van de achttiende eeuw een mensbeeld ontwikkeld waarin autonomie en zelfontplooiing centraal staan.

Het inzicht groeide dat de mens als redelijk denkend wezen ook een uniek vermogen tot expressie had. Daarmee begon de persoonlijke belevingswereld van kunstenaars een rol te spelen in de kunstbeoefening en ontstond in de kunst een meer associatieve inhoud. Kunstenaars gingen omgevingselementen, waaronder weersverschijnselen, in hun werk gebruiken als metafoor voor het onbenoembare en voor eeuwigdurende verandering. Maar het kunstwerk zelf werd tegelijkertijd een ode aan mendelijke aanwezigheid.

in deze kleurrijke diavoorstelling zal de spreker zeer uiteenlopende uitingen van beeldende kunst laten zien, reikende van de middeleeuwen tot in onze tijd.
U zult naast meer en minder bekende schilderijen ook andere kunstuitingen, zoals objekten, installaties en landscape art projekten te zien krijgen, waarbij een kunstbeschouwende en weerkundige toelichting wordt gegeven. Daarbij zal in een aantal gevallen worden bekeken of het algemeen weersverschijnsel 'klopt' met de werkelijkheid. Naast dia's van de kunstwerken worden ook dia's van relevante weersverschijnselen getoond.

 

 

Kortom een wonderlijke lezing over werkelijkheid en interpretatie, over waarneming en weergave, over afbeelden en uitbeelden. Over hoe ongemerkt weer, wind en wolken in de meeste kunstwerken een zekere rol blijken te spelen.

Lezing en diapresentatie over- het weer in de kunst

Op vrijdag 19 maart wordt er in de voormalige 'Samen op Weg" kerk in Nieuwolda, Hoofdstraat 45, een lezing en diapresentatie gehouden over -het weer in de beeldende kunst-door Peter-Paul Hattinga Verschure.

Peter-Paul Hattinga Verschure is beeldend kunstenaar en weerdeskundige, docent tekenen, schilderen en kunstbeschouwing aan een Centrum voor de Kunsten in zijn woonplaats Deventer, waar hij ook zijn atelier en observatorium heeft.
Hij is aktief als redacteur 'Optische Verschijnselen' bij het maandblad ' Weerspiegel' van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie.

 

 

 


 

 

xxx

"Kusten: de oerplaats waar de elementen aarde en water elkaar ontmoeten." Rinze Mast

Op zondagmiddag 27 april om 15.00 uur wordt er in het atelier van Yvonne Struys, de voormalige “samen op Weg” kerk, Hoofdstraat 45 te Nieuwolda een lezing gegeven door Dhr. Rinze Mast.

Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van een bootreis die zij maakte met de Bothniaborg van de Koninklijke Wagenborg Shipping BV te Delfzijl.
Tekeningen en schilderijen n.a.v. deze reis worden in het atelier geëxposeerd.

Van de Noordkaap tot Kaap Tarifa en van de Faroer eilanden tot de monding van de Bosporus, eeuwenlang heeft de kustlijn de mensen uit de binnenlanden van Europa aangetrokken om die spannende plaats verder te ontdekken. Aanvankelijk trok men slechts langs de stranden en oevers, doch het was slechts een kwestie van tijd alvorens de mens zich in allerlei exotische scheepstypes op zee waagden. Het ontstaan van havens, die geleidelijk een ontmoetingsplaats van verschillende culturen en mensen werden, was daarvan een logisch vervolg.

In zijn lezing zal Rinze Mast ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de Groninger waterkant. De vorming van de Groninger kustlijn, het ontstaan van de diverse natuurlijke-en door mensenhanden tot stand gebrachte waterwegen en kanalen, en tenslotte de opkomst van de daaraan gelegen havens passeren de revue.
In het eerste deel van de voordracht wordt afgerond met een overzicht van de door de Groninger reders gebruikte rederijvormen en scheepstypes.


Plaats:
Atelier: Yvonne Struys-voormalige 'Samen op Weg' kerk

In het tweede deel van de lezing zal de spreker ons meenemen  op een persoonlijke reis door de genealogie van zijn familie, en de personen die daarin een beroep kozen aan de waterkant als scheepsbouwer, trekschipper, beurtschipper en gezagvoerder.
Van velen vielen interessante levensperiodes te reconstrueren. Ook zal ons een inkijkje worden gegund in de niet zo bekende, en soms zeer amusante, aspecten van het havenbeheer in de havens te Delfzijl en de Eemshaven.

CV
Rinze Mast werd op 2 augustus 1940 geboren in Gorredijk. Zowel van vaders-als moeders-zijde waas men actief in de beurtvaart. In 1948 verhuisde het gezin naar Appingedam.
Rinze Mast bezocht de Noorder Kweekschool voor de Zeevaart Abel Tasman in Delfzijl, en ving daarna zijn zeemansloopbaan aan in 1959. In 1966 behaalde het diploma S1.
Hij voer tussen 1959 en 1967 bij verschillende rederijen op de Grote en Kleine Handelsvaart.
Na te hebben gewerkt bij de Rijksluchtvaartdienst en de Rotterdamsche Droogdok Mij. Trad hij in 1973 in dienst van (nu) Groninger Seaports. Van 1980 tot 1996 werkte hij als Havenmeester voor zowel Delfzijl als de Eemshaven. Na zijn pensionering richtte hij een eigen nautisch-technisch adviesbureau op, en schreef hij een aantal artikelen en boeken op scheepvaartgebied.

 

 

 


 

 

xxx

Graag wil ik u uitnodigen voor een bijzondere muziekmiddag, die wordt verzorgd door drie gerenommeerde contrabassisten.
Ze spelen in befaamde Nederlandse orkesten. Contrabas dacht u? Natuurlijk, maar de heren hebben meer in hun mars.

Laat u zondagmiddag 17 december eens verrassen.
Het is fascinerend om ervaren beroepsmusici aan het werk te zien en te horen, ook op andere instrumenten en in andere stijlen dan die u van hen zou verwachten.

 

De musici zijn:

Hardmoed Grefe
-contrabassist in het Rotterdams Filharmonisch Orkest.

Bert van Erk
-bekend uit de jazz wereld en het North Sea Jazz Festival.

Bert Drewes
-contrabassist in het Noord Nederlands Orkest.

 

 

 


 

xxx

 

Lezing Piet Gerbrandy-“kustfragmenten”

De kust vormt, net als de bosrand, een grensgebied of een drempel. Wie die drempel vanaf het land overschrijdt, betreedt een gebied van gevaar, verlangen en oneindigheid.Sinds het begin van de beschaving is de mens gefascineerd geweest door die wereld van lucht en water,waarvan hij diep in zijn binnenste misschien altijd beseft heeft dat hij eruit afkomstig is en er eens in zal terugkeren. Tienduizenden jaren geleden bouwden mensen al boten en gingen zij op zoek naar vreemde kusten, in de hoop daar een nieuw leven te kunnen beginnen. Soms eindigde zo’n reis in schipbreuk of teleurstelling, soms vond men wat men gezocht had. Op de kusten spoelen de overblijfselen van de mislukking aan: wrakhout en drenkelingen, maar ook sportschoenen en onafzienbare hoeveelheden olie.
In zijn lezing zal Piet Gerbrandy een groot aantal ‘kustfragmenten’ bespreken, gedichten waarin de verschillende aspecten van de kustervaring aan bod komen. Het gaat om teksten van Griekse en Romeinse auteurs, maar ook om werk van hedendaagse dichters, zoals Tsjêbbe hettinga, Tonnus Oosterhoff, Hans Dekkers en H.H. ter Balkt.


Piet Gerbrandy (1958)
is classicus, dichter en poëziecriticus. Van hem verschenen tot nu toe vijf dichtbundels en drie bundels met essays over poëzie en klassieken. Verder vertaalde hij  De opleiding tot redenaar van Quintilianus. Zijn werk werd meermalen bekroond. Momenteel werkt hij aan een geschiedenis van de Latijnse literatuur en aan een proefschrift over de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. Hij gaf ruim twintig jaar les in het voortgezet onderwijs en is nu verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Geregeld verschijnen stukken van hem in de Volkskrant en De Groen Amsterdammer.

Recente publicaties:
Omroepers van oproer. Breekijzer in taal (essays), Uitgeverij Contact 2006
Krang en zing (gedichten), Uitgeverij Contact 2006


 

 

richard long

Lezing werk Richard Long

De eerste lezing is op vrijdag 20 september 2003 om 20.00 uur en wordt gegeven door drs. Jikke van der Spek en behandelt het intrigerende en onconventionele oeuvre van Richard Long.

De basis hiervan wordt gevormd door lange wandelingen in onherbergzame streken overal ter wereld.
Deze wandelingen, door Long beschouwt als een vluchtige vorm van kunst, vinden hun neerslag in prachtige ‘fysieke’ presentatievormen als foto’s en tekstwerken.

Richard Long loopt niet om ergens te komen, het enige doel is het maken van kunst, het tekenen van patronen over de wereld. Daarbij vormen niet zijn fysieke inspanningen en volharding het kunstwerk; de essentie ligt in het consequent focussen op een bepaald element van een wandeling; dat kan de windrichting zijn, of de route, bepaald door middel van een van tevoren getrokken rechte lijn of circel op een landkaart. Ook kan een wandeling bepaald worden door een rituele, steed terugkerende handeling, bijvoorbeeld het verplaatsen van stenen.

 

Daarnaast maakt Long tekens in het landschap, door aangetroffen natuurlijke materialen te rangschikken in patronen of lijnen. De wandelingen vinden ‘ongezien’ plaats in onherbergzame eenzame streken. Ook de achtergelaten tekens zullen weer opgaan in het landschap. Maar deze vluchtige kunstuitingen zijn onlosmakelijk verbonden met de prachtige ‘fysieke’ prestatievormen waarmee Long zijn werk toont.Zo bestaat zijn oeuvre niet alleen uit de wandelingen, maar daarnaast uit sculpturen van natuurlijke materialen en uit poetische foto’s en gezeefdrukte tekstwerken.

In de lezing wordt de samenhang tussen de verschillende uitdrukkingsvormen van Long toegelicht, daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe al deze verschillende vormen, wandeling, foto en zelfs tekst, als beeldhouwkunst opgevat kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.struys.nl en http://www.nieuwolda-digitaal.nl/

 


 

 

richard long

"Kusten: de oerplaats waar de elementen aarde en water elkaar ontmoeten."

Op zondagmiddag 27 april om 15.00 uur wordt er in het atelier van Yvonne Struys, de voormalige “samen op Weg” kerk, Hoofdstraat 45 te Nieuwolda een lezing gegeven door Dhr. Rinze Mast.

Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van een bootreis die zij maakte met de Bothniaborg van de Koninklijke Wagenborg Shipping BV te Delfzijl.
Tekeningen en schilderijen n.a.v. deze reis worden in het atelier geëxposeerd.

Van de Noordkaap tot Kaap Tarifa en van de Faroer eilanden tot de monding van de Bosporus, eeuwenlang heeft de kustlijn de mensen uit de binnenlanden van Europa aangetrokken om die spannende plaats verder te ontdekken. Aanvankelijk trok men slechts langs de stranden en oevers, doch het was slechts een kwestie van tijd alvorens de mens zich in allerlei exotische scheepstypes op zee waagden. Het ontstaan van havens, die geleidelijk een ontmoetingsplaats van verschillende culturen en mensen werden, was daarvan een logisch vervolg.

In zijn lezing zal Rinze Mast ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de Groninger waterkant. De vorming van de Groninger kustlijn, het ontstaan van de diverse natuurlijke-en door mensenhanden tot stand gebrachte waterwegen en kanalen, en tenslotte de opkomst van de daaraan gelegen havens passeren de revue.
In het eerste deel van de voordracht wordt afgerond met een overzicht van de door de Groninger reders gebruikte rederijvormen en scheepstypes.

 

 

In het tweede deel van de lezing zal de spreker ons meenemen  op een persoonlijke reis door de genealogie van zijn familie, en de personen die daarin een beroep kozen aan de waterkant als scheepsbouwer, trekschipper, beurtschipper en gezagvoerder.
Van velen vielen interessante levensperiodes te reconstrueren. Ook zal ons een inkijkje worden gegund in de niet zo bekende, en soms zeer amusante, aspecten van het havenbeheer in de havens te Delfzijl en de Eemshaven.

 

CV
Rinze Mast werd op 2 augustus 1940 geboren in Gorredijk. Zowel van vaders-als moeders-zijde waas men actief in de beurtvaart. In 1948 verhuisde het gezin naar Appingedam.
Rinze Mast bezocht de Noorder Kweekschool voor de Zeevaart Abel Tasman in Delfzijl, en ving daarna zijn zeemansloopbaan aan in 1959. In 1966 behaalde het diploma S1.
Hij voer tussen 1959 en 1967 bij verschillende rederijen op de Grote en Kleine Handelsvaart.
Na te hebben gewerkt bij de Rijksluchtvaartdienst en de Rotterdamsche Droogdok Mij. Trad hij in 1973 in dienst van (nu) Groninger Seaports. Van 1980 tot 1996 werkte hij als Havenmeester voor zowel Delfzijl als de Eemshaven. Na zijn pensionering richtte hij een eigen nautisch-technisch adviesbureau op, en schreef hij een aantal artikelen en boeken op scheepvaartgebied.

 

 


 

xxx
"Kusten: de oerplaats waar de elementen aarde en water elkaar ontmoeten."

Erotiek in de Latijnse literatuur van de 12e eeuw door Piet Gerbrandy

Hoofdstraat 45 Nieuwolda Groningen

Datum: zondag 27 april 2008

Tijd:
15.00 uur

Entree:
€ 5,= € incl.koffie/thee

Tel:
0596-542926 of 06-5153 6757

In verband met de intieme ruimte van kerk/atelier is het gewenst te reserveren.

E-mail: info @ struys.nl

 

 
 

 


 

xxx

Lezing over Ysland

Sinds een jaar werkt Yvonne Struys in haar atelier /galerie in de voormalige "Samen op Weg" kerk in Nieuwolda.  Rust en ruimte op een bijzondere plek. Zij wil deze plek een ‘meerwaarde’ geven door o.a lezingen te organiseren, betrekking hebbend op haar werk en belangstelling.

Op vrijdag 7 maart 2004 om 20.00 wordt er in de voormalige "Samen op Weg" kerk te Nieuwolda , Hoofdstraat 45, een lezing en diapresentatie gehouden met als thema: " Een wereld van contrasten, waar tegenpolen vuur en ijs wedijveren om de hegemonie".

Dhr. Bert Veeman, medicus, natuurbeschermer, fotograaf en wereldreiziger, heeft een aantal reizen naar Ysland ondernomen en is zeer onder de indruk geraakt van het monumentale landschap. Hij vertelt op een boeiende manier over zijn ervaringen. "Op Ysland wordt de aardkorst nog voortdurend gevormd en vervormd in een borrelende brij waar de tegenpolen vuur en ijs wedijveren om de hegemonie. Waar het ijs het wint is het landschap even boeiend, doch volstrekt anders dan op plaatsen waar hitte en vuur de overhand hebben.

In de frontlijn kan men zich verbazen over hete dampen die opstijgen uit een gloeiende bodem onder de ijsmassa van een gletsjerpoort. Als het weer echt op z'n yslands is, somber en nat, kan tegelijkertijd het lichaam stijf staan van kou terwijl de voeten verschroeien aan de bodem. Ijskoude gletsjerstroompjes mengen zich met kokende vulkanische beekjes. In deze confrontatie van hitte en kou gist de aardkorst hoorbaar en zichtbaar.
Sissend en blubberend worden talrijke chemicalien aan de oppervlakte afgezet, een veelkleurig dampend tapijt vormend.

 

Wie maar enig gevoel voor vorm, kleur en licht heeft komt hier ogen te kort. Er is geen vorm en geen kleurschakering denkbaar die ergens op dit eiland niet aan je voeten ligt, zomaar voor het grijpen en puur natuur. Gefascineerd door deze uitbundige rijkdom krijgt men al heel gauw de neiging al dit schoons te willen vastleggen om er later, ver van dit land, nog eens opnieuw van te kunnen genieten. Indrukwekkender nog dan de karakteristieke landschappen zijn de details van de aardkorst, die vanzelf een grote variatie aan abstracte beelden opleveren"
L.H Veeman

Tevens worden er tekeningen en schilderijen geexposeerd van Yvonne Struys, geinspireerd op de landschappen van Ysland en de saga's uit de Edda. In verband met de organisatie is het gewenst te reserveren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.struys.nl en http://www.nieuwolda-digitaal.nl/